Wykonujemy różne elementy zabudowy pełniące w budynku funkcje wygradzania stref pożarowych i umożliwiające właściwe warunki ewakuacji ludzi. Wśród ślusarki odporności ogniowej znajdują się m.In. Drzwi napowietrzające, klapy oddymiające, przegrody stałe, fasady słupowo-ryglowe, przeszklone dachy oraz okna techniczne. W zależności od potrzeb klientów, konstrukcje mogą posiadać klasy odporności ogniowej od ei15 do ei120, a dachy szklane klasy rei20/re30.

GALERIA ZDJĘĆ

 

KLAPY ODDYMIAJĄCE

Rolą klap oddymiających jest umożliwienie sprawnej akcji gaśniczej i ratowniczej. Pozwalają one na odpływ dymu oraz ciepła gromadzących się wewnątrz budynku w trakcie pożaru. Klapy oddymiające pozwalają na ochronę dróg ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem, a także chronią konstrukcję budynku przed uszkodzeniami z powodu wysokiej temperatury.

 

DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE

Drzwi napowietrzające to niezbędny element każdej, skutecznej instalacji przeciwpożarowej – ich rolą jest odprowadzanie ciepła powstającego w trakcie pożaru. Takie drzwi zapewniają odpowiedni dopływ chłodnego powietrza z zewnątrz, po czym dym oraz gorące powietrze zostają wypchnięte do otworów oddymiających i usunięte z budynku.

 

OKNA ODDYMIAJĄCE I NAPOWIETRZAJĄCE

Firma alsal jest producentem okien oddymiających, napowietrzających i przewietrzających otwieranych automatycznie. Do produkcji tych elementów używamy głównie profili izolowanych systemów okiennych wyposażonych w siłowniki elektryczne renomowanych producentów. Ilość siłowników oraz ich rodzaj są dobierane w zależności od wymaganej powierzchni oddymiania, wielkości, kształtu i lokalizacji okna.

W swojej ofercie firma Alsal posiada różne rodzaje okien w zależności od kryteriów klasyfikacji produktu i funkcji które produkt ma spełniać:

 1. Sposób otwierania skrzydła okiennego:
  o Wychylne na zewnątrz
  o Wychylne do wewnątrz
  o Uchylne do wewnątrz
  o Rozwierne na zewnątrz
  o Rozwierne do wewnętrz
 2. Wymagania termiczne:
  o Bez wymagań
  o Wymagania standardowe
 3. Wymagania akustyczne:
  o Bez wymagań
  o O podwyższonych wymaganiach akustycznych

Równocześnie elementy przez nas produkowane uwzględniają wymagania stosownych norm i przepisów w zakresie:

 1. Odporności na obciążenie wiatrem
 2. Przepuszczalność powietrza
 3. Reakcja na ogień
 4. Wodoszczelność
 5. Odporność na uderzenie
 6. Właściwości akustyczne
 7. Przenikalność cieplna
 8. Wymagania wytrzymałościowe
 9. Odporność na wpływy klimatyczne

PRZYKRYCIA DACHOWE PRZECIWPOŻAROWE

Firma Alsal jest producentem szklanych przekryć dachowych na bazie fasad słupowo-ryglowych o odporności ogniowej ei. Do produkcji tych elementów używamy specjalnych profili fasadowych z odpowiednią ilością specjalnych wkładów decydujących o odporności ogniowej elementów aluminiowych wg wskazań dokumentów produktu. Produkcja i montaż elementów o odporności ogniowej ei odbywa się ściśle wg aprobat technicznych i wytycznych itb dotyczących tych elementów.

 

Dopuszczalne maksymalne gabaryty elementów o odporności ogniowej, podziały konstrukcyjne, rodzaj i grubości wypełnień, itp. są ściśle określone przez odpowiednie dokumenty (Aprobaty Techniczne, itp.).

Każdy element o odporności ogniowej EI jest elementem dymoszczelnym.

W swojej ofercie firma Alsal posiada n/w szklane przekrycia dachowe na bazie fasady słupowo-ryglowej w zależności od kryteriów klasyfikacji produktu i funkcji, które produkt ma spełniać:

Klasa odporności ogniowej:
REI 20
EI 30
Wymagania termiczne:
Bez wymagań
Wymagania standardowe
Równocześnie elementy przez nas produkowane uwzględniają wymagania stosownych norm i przepisów w zakresie:

Odporności na obciążenie wiatrem
Odporności na obciążenie śniegiem
Przepuszczalność powietrza
Reakcja na ogień
Wodoszczelność
Odporność na uderzenie
Właściwości akustyczne
Przenikalność cieplna
Wymagania wytrzymałościowe
Odporność na wpływy klimatyczne

 

FASADY SŁUPOWO-RYGLOWE PRZECIWPOŻAROWE

Do produkcji tych elementów używamy specjalnych profili fasadowych – zarówno do elementów zewnętrznych jak i wewnętrznych – z odpowiednią ilością specjalnych wkładów decydujących o odporności ogniowej elementów aluminiowych wg wskazań dokumentów produktu. Produkcja i montaż elementów o odporności ogniowej EI odbywa się ściśle wg Aprobat Technicznych i wytycznych ITB dotyczących tych elementów.

Dopuszczalne maksymalne gabaryty elementów o odporności ogniowej, podziały konstrukcyjne, rodzaj i grubości wypełnień, itp. są ściśle określone przez odpowiednie dokumenty (Aprobaty Techniczne, itp.).
Każdy element o odporności ogniowej EI jest elementem dymoszczelnym.
W swojej ofercie firma Alsal posiada n/w fasady słupowo-ryglowe w zależności od kryteriów klasyfikacji produktu i funkcji, które produkt ma spełniać:

1.Klasa odporności ogniowej ścian osłonowych EI:
• EI 15
• EI 30
• EI 45
• EI 60

2. Forma architektoniczna:
• FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA EI Z ZEWNĘTRZNYMI LISTWAMI DOCISKOWYMI I MASKUJĄCYMI (OD ZEWNĄTRZ WIDOCZNE LISTWY TRZYMAJĄCE SZKŁO)
• FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA TYPU EFEKT EI BEZ ZEWNĘTRZNYCH LISTEW DOCISKOWYCH I MASKUJĄCYCH (OD ZEWNĄTRZ WIDOCZNE TYLKO SZKŁO + SILIKON) – SZCZELINY POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI FORMATKAMI SZKLANYMI WYPEŁNIONE SPECJALNYM SILIKONEM

Wymagania termiczne:
• Brak wymagań
• Wymagania standardowe

Równocześnie elementy przez nas produkowane uwzględniają wymagania stosownych norm i przepisów w zakresie:

1. Odporności na obciążenie wiatrem
2. Przepuszczalność powietrza
3. Reakcja na ogień jako NRO (nie rozprzestrzeniający ognia)
4. Wodoszczelność
5. Odporność na uderzenie
6. Właściwości akustyczne
7. Przenikalność cieplna
8. Wymagania wytrzymałościowe
9. Odporność na wpływy klimatyczne

 

WITRYNY, DRZWI I OKNA PRZECIWPOŻAROWE

 

Firma alsal jest producentem wielu różnych rodzajów witryn, drzwi i okien przeciwpożarowych o odporności ogniowej ei zewnętrznych i wewnętrznych. Do produkcji tych elementów używamy specjalnych profili izolowanych – zarówno do elementów zewnętrznych jak i wewnętrznych – z odpowiednią ilością specjalnych wkładów decydujących o odporności ogniowej elementów aluminiowych wg wskazań dokumentów produktu.

 

Odporność ogniowa tych części określona jest przez odpowiednie dokumenty – aprobaty techniczne oraz wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej.

Dopuszczalne maksymalne gabaryty elementów o odporności ogniowej, podziały konstrukcyjne, rodzaj i grubości wypełnień, itp. są ściśle określone przez odpowiednie dokumenty (Aprobaty Techniczne, itp.).

swojej ofercie firma Alsal posiada różne rodzaje witryn, drzwi i okien oraz świetlików przeciwpożarowych w zależności od kryteriów klasyfikacji produktu i funkcji które produkt ma spełniać. Każdy element o odporności ogniowej EI jest elementem dymoszczelnym.

Klasa odporności ogniowej:
• EI 15 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 30 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 45 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 60 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 90 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 120 – witryny, okna stałe
Forma architektoniczna:
•Witryny, okna stałe ze szprosami (ościeżnica + profile pośrednie słupków i rygli + wypełnienie)
•Witryny, okna stałe bez szprosów (ościeżnica + wypełnienie) – ten typ ścianek nie posiada
Wymagania termiczne:
• Brak wymagań
• Wymagania standardowe
Sposób otwierania drzwi:
• Otwierane do wewnątrz
• Otwierane o zewnątrz
• Przesuwane
Wymagania ze względu na konieczność ewakuacji
• Brak wymagań
• Ewakuacyjne
• Anty-paniczne
Wymagania akustyczne:
• Brak wymagań
• Ze zwiększonymi wymaganiami akustycznymi
Równocześnie elementy przez nas produkowane uwzględniają wymagania stosownych norm i przepisów w zakresie:

Odporności na obciążenie wiatrem
Przepuszczalność powietrza
Reakcja na ogień
Wodoszczelność
Odporność na uderzenie
Właściwości akustyczne
Przenikalność cieplna
Wymagania wytrzymałościowe
Odporność na wpływy klimatyczne
Trwałość mechaniczna drzwi zewnętrznych

pl_PLPolish