Wraz z rozwojem naszej firmy, czujemy się odpowiedzialni za to, jak nasza działalność operacyjna wpływa na społeczeństwo i środowisko. Planując długoterminową strategię firmy poszerzamy fundamenty naszej działalności o zasady CSR (Corporate Social Responsibility). Odpowiedzialność społeczna to stały, pogłębiający się proces. Z rozszerzaniem zakresu działalności, staramy się pomniejszać nasz wpływ na emisje dwutlenku węgla i chaos przestrzenny, a zwiększać wpływ na zaangażowanie społeczne i ochronę środowiska.

Reklamy wizualne stają się archaiczne i bezużyteczne, dlatego w trosce o kształtowanie harmonii oraz ładu przestrzennego naszego kraju, a także przeciwdziałając wszechobecnej niestety tendencji do zaśmiecania reklamami otoczenia w którym żyjemy, zdecydowaliśmy się na usunięcie wszelkich reklam naszej firmy z przestrzeni publicznej.
To pierwszy krok z naszej strony ,aby dołożyć własną cegiełkę do poprawy życia naszych sąsiadów, a także całej planety.